Zarządzenie wójta gminy Obrowo

Zarządzenie wójta gminy Obrowo
2019-06-03

ZARZĄDZENIE NR 34 /2019

WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 3 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Obrowo oraz kryteriów wyboru ofert

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. 
o samorządzie  gminnym   (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 i poz. 1000)  oraz  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z  wychowania przedszkolnego niepublicznych przedszkolach (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2750) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania  przedszkolnego na terenie Gminy Obrowo.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Organizacyjno- Oświatowego Urzędu Gminy w  Obrowie.

 

§ 4

Ogłoszenie zgodne z treścią  załącznika do zarządzenia zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie;

2) na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Obrowie;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik do zarządzenia

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.