Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne
2018-02-20

Na podstawie pkt. 7 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następujących ofertach:

 

nr 1 – Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo, ul. Sportowa 40, 87-123 Dobrzejewice
              uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego. Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

 

nr 2 – Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo w ZS w Dobrzejewicach, 87-123
                                        Dobrzejewice

                 uchybienia – 1) do oferty nie dołączono szczegółowego opisu dotychczasowej
                                        działalności (max 2 ostatnie lata) wraz z informacją o finansowaniu
                                        zadań ze źródeł publicznych. Proszę o dostarczenie w/w dokumentu,
                                        zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.4) ogłoszenia.

 

nr 3 – Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO”, Kawęczyn 46b, 87-123 Dobrzejewice

              uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego. Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia;

                                      2) do oferty nie dołączono szczegółowego opisu dotychczasowej
                                      działalności (max 2 ostatnie lata) wraz z informacją o finansowaniu
                                      zadań ze źródeł publicznych. Proszę o dostarczenie w/w dokumentu,
                                      zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.4) ogłoszenia.

nr 6 – UKS Florian Dobrzejewice,  Dobrzejewice 58B, 87-123 Dobrzejewice

                 uchybienia – 1) do oferty nie dołączono wypisu z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego. Proszę o dostarczenie aktualnego w/w dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

 

nr 7 - Uczniowski Klub Sportowy A& W TEAM Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126
                                        Obrowo

              uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego. Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia;

Informujemy, że w/w uchybienia formalne, należy usunąć w terminie do 27.02.2018 r. do godz. 13:00, składając niezbędne dokumenty w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Uwaga!

W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanych wyżej uchybień formalnych oferty nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

 

                                                                                  Członkowie Komisji Konkursowej:

                                                                                           Aneta Becmer

                                                                                           Marzena Słupczewska

                                                                                         Dariusz Machajewski

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.