Uwaga, ptasia grypa – informacja dla hodowców drobiu

Uwaga, ptasia grypa – informacja dla hodowców drobiu
2020-02-07

W związku z zwiększającą się liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (3 ogniska w 2019 roku i 8 ognisk w 2020 roku – stan na 20.01.2020 r.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje informacje hodowcom drobiu.

List inspekcji weterynaryjnej nt. wysoce zakaźnej choroby wirusowej (HPAI, podtyp H5N5), która może powodować do 100% śmiertelności u ptaków domowych

Ulotka – informacja dla hodowców drobiu

Wybrane nakazy i zakazy dla hodowców drobiu przyzagrodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091).

ZAKAZY:

 1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

NAKAZY:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób – zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego.
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach w których utrzymywany jest drób – przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku.
 7. Stosowanie higieny osobistej osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu – spadek nieśności, spadek pobierania paszy.
 11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić  organ Inspekcji Weterynaryjnej  o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy, wybroczyn czy biegunki.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.