„Rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy

„Rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy
2018-02-28

W dniu 27.02.2018r. w Urzędzie gminy w Obrowie została podpisana umowa na „Rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dziewięć ofert na część I (remont nawierzchni dróg, parkingów, chodników, mała  architektura ) zamówienia oraz osiem ofert na część II zamówienia (zieleń). W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia, w przypadku części I i II ,  zostały wybrane oferty firmy: BAR-TECH, Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin.

Wartość brutto umowy wynosi: 728328,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 28 luty 2019 roku.

Powyższy projekt

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.