Przebudowa drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino

Przebudowa drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino
2018-11-10

W dniu 08.11.2018r.  podpisana została  umowa  na „ Przebudowę drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino dz. nr ew. 216” . Przedmiotowa umowa jest konsekwencją  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym. W wyznaczonym terminie wpłynęły  trzy  oferty na realizację przedmiotowego zadania. W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą   wybrano ofertę  złożoną przez: Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. S.K.

Rogowo 23,87-162 Lubicz, z którym to  podpisano umowę. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą i zawartą umową wynosi 564004,20 zł brutto. Powyższa inwestycja realizowana będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Obrowo i Gminą Lubicz zgodnie z porozumieniem z dnia 07.09.2018r.. Strony ustaliły, że udział Gminy Obrowo w realizacji zadania wyniesie 70% jego wartości a udział Gminy Lubicz 30%.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.