Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Obrowo

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Obrowo
2017-02-15

W dniu 13.02.2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Obrowo.

Tematem przewodnim było zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy, po informacjach o  1  przypadku wykrycia wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zespół został poinformowany o obecnej sytuacji i przygotowaniach jakie są czynione w celu zapobieżenia wystąpienia  choroby w gminie Obrowo.

 Poniżej przypominam obowiązki  dla hodowców w związku z utrzymywaniem w gospodarstwie drobiu.

Wyciąg dla hodowców  drobiu przyzagrodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z  2016 r. poz. 2091)

ZAKAZY:

 1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

NAKAZY:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach , w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób – zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego,
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach, w których utrzymywany jest drób –przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku,
 7. Stosowanie higieny osobistej  osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. Dokonywanie  codziennego przeglądu stad drobiu – spadek nieśności, spadek pobierania paszy,

11.Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.