Mniej klas trzecich w szkole w Dobrzejewicach

Mniej klas trzecich w szkole w Dobrzejewicach
2020-06-26

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach zamiast trzech klas trzecich w nowym roku szkolnym będą działać dwie. Według zarządzających szkołą zmiana ta jest niezbędna ze względów finansowych.

Mimo przewidywanej trudnej sytuacji finansowej kraju oraz niepewnej sytuacji samorządu, związanej z niewiedzą na temat dalszego rozwoju pandemii, w naszej gminie od nowego roku szkolnego żaden nauczyciel nie straci pracy. Utrzymane zostaną wszystkie stanowiska nauczycielskie, administracji i obsługi. Ponadto, dodatkowo, gmina zatrudni 13 osób – dotychczasowych nauczycieli i większość obsługi z „Małego Przedszkola” w Obrowie, które zostało przejęte przez szkołę podstawową w Obrowie.

Aby było to możliwe, wszyscy dyrektorzy zostali poproszeni o szukanie oszczędności. Cała gmina oszczędza na wydatkach (nie odbywają się żadne imprezy kulturalne, odwołany został Festiwal Wisły, dożynki, konkursy, zawody sportowe, nie ukazuje się Kurier Obrowa itp.), dlatego oszczędzać mają również wszyscy zarządzający publicznymi – naszymi – środkami. Finanse szkół to finanse gminne, publiczne.

Szkoły w pewnym stopniu dostosowały się do próśb gminy. Wójt Andrzej Wieczyński nie ingerował w decyzje dyrekcji w tym zakresie, ponieważ zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 16 grudnia 2014 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) to dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie z przywołanym paragrafem to dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach szukając oszczędności stwierdzono, iż od nowego roku szkolnego zamiast trzech klas trzecich funkcjonować będą dwie. Dyrekcja chce przenieść dzieci z najmniej licznej klasy do dwóch pozostałych.

W tym roku szkolnym liczebność w obecnych klasach drugich była następująca: klasa 2a – 18 uczniów, klasa 2b – 12 uczniów, klasa 2c – 18 uczniów. Po zaplanowanych przez dyrekcję zmianach nowo powstałe dwie klasy trzecie liczyłyby po 24 osoby. Plany te są zgodne z prawem, ponieważ ilość dzieci w klasach I – III zasadniczo nie może być większa niż 25 osób (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Plany dyrekcji zawarte w tzw. arkuszach organizacyjnych szkół gmina zaakceptowała w dniu 29 maja 2020 roku. Przywołany wyżej artykuł 68 Prawa oświatowego mówi, iż to dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. Zadaniem dyrekcji było zatem takie pokierowanie informacją o zamiarze reorganizacji przyszłych klas trzecich, aby wszyscy, których ta sprawa dotyczy, mieli pełną wiedzę w tym zakresie. Dyrektorzy szkół nie mają obowiązku uzgadniać z gminą ani treści, ani terminu swoich wystąpień czy rozmów prowadzonych z rodzicami. Gmina nie ingeruje i nie będzie ingerować w zadania, które na mocy prawa są w gestii dyrektorów szkół. Byłoby to nieprawne pomniejszanie kompetencji dyrektorów.

O tym, że w naszej gminie edukacja i nakłady na nią traktowane są priorytetowo, świadczą twarde dane. I tak:

 • Subwencja oświatowa w kwocie 19.014.489,00 zł oraz dotacja przedszkolna w kwocie 804.799,00 zł , w kwocie łącznej 19.819.288,00 zł,  nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji szkół i obsługi.
  Koszty wynagrodzeń dla każdej ze szkół wynoszą odpowiednio:
  Osiek (600 uczniów) – 5 492 417,65 zł

  Brzozówka (495 uczniów) – 4 617 065,11 zł
  Dobrzejewice (559 uczniów) – 5 398 506,58 zł
  Łążyn (214uczniów) – 2 080 776,85 zł

  Obrowo (417 uczniów) - 4 890 661,21 zł

Łącznie koszty wynagrodzeń w gminnej oświacie wynoszą 22.479.427,40 zł. W tym roku gmina Obrowo dołoży na ten cel ze środków własnych do oświaty ogromną kwotę ponad 10 mln zł;

 • Z publicznych danych za rok szkolny 2018 / 2019 wynika, że nasza gmina dokłada na jednego ucznia najwięcej pieniędzy w porównaniu do gmin najbliższych geograficznie. Przykładowo, gmina Lubicz wydaje na jednego ucznia rocznie 9 675,37 zł, a nasza gmina Obrowo - 13 349,66 zł. To aż o 3 674,29 zł więcej na każdego ucznia rocznie! (Ilość uczniów w Lubiczu w roku szkolnym 2018 / 2019 – 2 440, w Obrowie – 1856).
   
 • Budżet Zespołu Szkół w Dobrzejewicach na 2020 rok jest następujący:
  Łącznie budżet: 7.005.073,05 zł

  w tym wynagrodzenia: 5.499,832.00 zł
  oraz inne:  1.505.241.05 zł
  Subwencja: 3.888.609,23 zł
  Gmina Obrowo dokłada do funkcjonowania szkoły: 3.116.463,82 zł

W związku z tym, jeśli dyrekcja szkoły w Dobrzejewicach jest zdania, że dobrym sposobem na oszczędność jest reorganizacja klas trzecich, gmina tę informację przyjmuje do wiadomości. To suwerenna decyzja dyrekcji, do której ma ona prawo. Podjęto ją w trosce o napięty budżet szkoły, przewidując trudności finansowe i dodatkowe wydatki, związane między innymi ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina nie godzi się jednak na informowanie kogokolwiek, iż plan zmian w ilości klas trzecich jest planem władz gminy. Podkreślam, że strony władz gminy Obrowo żadne sugestie co do reorganizacji ilości oddziałów (klas) nie padły.

Magdalena Krzyżanowska
specjalista ds. komunikacji i kontaktów z mediami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.