Konkurs na Dyrektora w Dobrzejewicach

Konkurs na Dyrektora w Dobrzejewicach
2019-03-12

Zarządzenie nr 9 /2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół  w skład którego wchodzi :Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz Liceum ogólnokształcące w Dobrzejewicach

Działając na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017, poz. 59 i 949.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597), oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 12 marca 2019 roku konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach,  na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych: www.obrowo.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Wieczyński

 

Załącznik nr 1

 Klauzula informacyjna

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.