Komputery dla osób niepełnosprawnych

Komputery dla osób niepełnosprawnych
2020-09-16

Pracownicy socjalni GOPS pomagają w kompletowaniu dokumentacji na dofinansowanie zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Obrowo.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem starostwa dofinansowuje zakup komputerów w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Aby uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek do powiatowego centrum pomocy lub powiatowego urzędu pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie pomagają składać takie wnioski. Są one przyjmowanie na bieżąco. Trzeba pamiętać, że dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer NIP,
 3. cel dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 9. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 10. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 11. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 12. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć kopię jednego z następujących orzeczeń (lub kopię wypisu z treści jednego z tych orzeczeń):

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia,
 • orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Pieniądze nie przysługują osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.