Informacja dla mieszkańców Gminy Obrowo

Informacja dla mieszkańców Gminy Obrowo
2017-07-25

Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkie osoby, które chcą skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia 1 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy i czwartki od 715 do 1515wtorki od 715 do 1615, piątki – nieczynne.

Nieodłącznym dokumentem składanym wraz z wnioskiem jest druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, w którym należy opisać historię zatrudnienia wszystkich pełnoletnich członków rodziny począwszy od  1 stycznia 2016 r. do chwili złożenia wniosku.

Ponadto podajemy wykaz dokumentów, które mogą stanowić załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne tj.:

1)świadectwa pracy począwszy od roku 2016 r.;

2)PIT-y 11 za 2016 r.;

3)PIT-y 8c za 2016 r.;

4)PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2016 r.;

5)umowy o dzieło;

6)umowy zlecenia;

7)umowy o pracę;

8)dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.;

9)informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie
z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
);

10)zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione
z datą nie wcześniej niż 1 września 2017 r.);

11)orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka;

12)prawomocne postanowienia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów);

13)nakazy płatnicze za 2016 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);

14)zaświadczenia z KRUS-u za 2016 r. o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);

15)zaświadczenia z KRUS-u za 2016 r. o składkach zdrowotnych (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty);

16)zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2016 r. (wystawione z datą nie wcześniej niż 1 sierpnia 2017 r.);

17)zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2016 r.;

18)numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej);

19)oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy);

20)umowy dzierżawy.

Jednocześnie informujemy, że we WTORKI w miesiącach: WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK 2017 r. wnioski będzie można składać w siedzibie GOPS w Dobrzejewicach 54 A w godzinach od 715 do 1800.

Druki będzie można także pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki druki do pobrania.

 

Uwaga!

Celem usprawnienia prac związanych z przyjmowaniem wniosków zwracamy się z prośbą o:

a)dokładne wypełnianie wniosków włącznie z uzupełnianiem dat, miejscowości, podpisów oraz innych danych wymaganych przez ustawodawcę,

b)dołączenie wszystkich niezbędnych i wymienionych powyżej dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

 

Informacje dodatkowe:

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

Nowy okres świadczeniowy dla: świadczeń wychowawczych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: daty kompletnie złożonego wniosku, poprawności informacji zawartych w oświadczeniach oraz  weryfikacji przez systemy zewnętrzne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.