Czyste powietrze w gminie Obrowo

Czyste powietrze w gminie Obrowo
2020-02-13

Jako „bardzo dobrą” i „dobrą” specjaliści określili jakość powietrza w gminie Obrowo. Badania prowadzono przede wszystkim na terenach zabudowanych, przed sezonem grzewczym i podczas jego trwania.

Celem badań było wykonanie analizy jakości powietrza na terenie gminy Obrowo. Analiza uwzględniała zróżnicowanie przestrzenne i czasowe - do wykonania zadania zrealizowano dwa loty: jeden przed sezonem grzewczym i drugi, po jego rozpoczęciu.

Badania wykonywano w oparciu o połączone techniki pomiarowe: pomiarów dokonywano za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i specjalnej głowicy pomiarowej, wykrywającej pyły PM2,5 i PM10 oraz niebezpieczne związki chemiczne charakterystyczne dla spalania substancji niedozwolonych. Następnie za pomocą analiz matematycznych modelowano te pomiary.

Analizę prowadzono w naszej gminie na trzech obszarach (Brzozówka, Głogowo, Silno) o łącznej powierzchni 50 ha, na terenach zwartej lub częściowo zwartej zabudowy o różnym stopniu zainwestowana w infrastrukturę i różnym wieku budowy.

Wyniki pomiarów są następujące: zarówno podczas pierwszego badania (przed sezonem grzewczym), jak i podczas drugiego badania (podczas sezonu grzewczego) jakość powietrza określa się jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”.

Wyniki pomiarów powietrza w gminie Obrowo:

 

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska kategorie jakości powietrza należy rozumieć następująco:

 

Mimo dobrej jakości powietrza w gminie Obrowo, pracownicy urzędu i Straż Gminna regularnie prowadzą kontrole palenisk domowych. Kontrole prowadzone są z własnej inicjatywy i na zgłoszenia. Straż Gminna w Obrowie mieści się przy ul. Osiedlowej 1, e-mail: sg.obrowo@obrowo.pl, tel. 56 610 67 31.

Analiza jakości powietrza prowadzona była w ramach projektu „Analiza jakości powietrza w obrębie 3 gmin należących do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Analiza jakości powietrza dla gminy Obrowo

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.