206 000 zł na LOWE w Obrowie

206 000 zł na LOWE w Obrowie
2020-06-03

LOWE – powstanie Lokalny Ośrodek Wiedzy i  Edukacji w Obrowie. Nasza gmina pozyskała grant w wysokości 206.840,00 zł na aktywizację 200 osób dorosłych z terenu gminy.

Nasza gmina pozyskała grant w wysokości 206.840,00 zł na realizację działań w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i  Edukacji w Obrowie. Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca 2020 roku do listopada 2021 roku.

- Projekt zakłada aktywizację 200 osób dorosłych z terenu naszej gminymówi wójt Obrowa Andrzej Wieczyński. – Zamierzamy rozwijać ich umiejętności przydatne do poruszania się na rynku pracy i dla rozwoju osobistego. Chcemy zachęcać do stałego rozwijania się, uczenia, samodoskonalenia, czyli do realizacji idei "lifelong learning” – uczenia się przez całe życie.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?

 • osoby przejawiające brak aktywności zawodowej i społecznej
 • osoby osamotnione
 • osoby starsze bez form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego dla osób starszych
 • osoby niemobilne
 • osoby zależne od wsparcia rodziny i innych form pomocy
 • osoby posiadające wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
 • inne osoby dorosłe, chcące skorzystać z LOWE.

Co zaoferujemy w ramach LOWE?

 • zajęcia gotowania i gospodarowania budżetem domowym
 • zajęcia zdrowego żywienia
 • zajęcia z zakresu rozwoju osobistego wraz z wykonaniem murala
 • zajęcia artystyczne (rękodzielnicze, umuzykalniające, inne rękodzieło)
 • kurs umiejętności komputerowych
 • kurs pierwszej pomocy z użyciem profesjonalnych fantomów
 • zajęcia języka obcego.

Finansowanie: 100% finansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Więcej szczegółów już wkrótce.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.