Zarządzenie

Zarządzenie
2018-01-11

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w 2018 r.

Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1875), art. 1 pkt 1 lit k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j . Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.) , art. 43 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz 902 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 29 stycznia 2018 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 06 stycznia 2018 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Obrowo oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie ma tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.