Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
2017-09-12

W dniu 1 września 2017 roku w Delegaturze Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku nastąpiło uroczyste przekazanie umowy przez Wicewojewodę Józefa Ramlau na ręce Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

Koszt inwestycji wynosi 2.083.648,62zł.

W roku 2017 planowana realizacja zadania na kwotę 1.771.100,37zł., z czego kwota 885.550zł. stanowi kwotę dotacji z budżetu państwa oraz kwota 885.550,37zł. stanowi kwotę środków własnych Gminy Obrowo.

Budżet Gminy Obrowo przy wsparciu środków z dotacji celowej pozwoli na realizację planowanego zadania w latach 2017-2018.

Dynamiczny rozwój Gminy Obrowo, a w szczególności wsi Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Sąsieczno i Silno (teren z którego dzieci uczęszczają do szkoły w Osieku nad Wisłą) spowodował wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni 10 lat o 100%. (w roku 2007 liczba mieszkańców tych miejscowości wynosiła 1.677 osób, zaś w 2016 roku 3.368 osób).

Wprowadzona reforma oświaty przyśpieszyła konieczność podjęcia decyzji budowy nowej szkoły lub rozbudowy istniejącego budynku.

W ramach nadbudowy i rozbudowy powstanie między innymi dziewięć sal lekcyjnych, jedna sala wielofunkcyjna, gabinet logopedy, gabinet terapii indywidualnej, pokój nauczycielski, węzeł sanitarny dla uczniów oraz węzeł sanitarny dla pracowników.

Pozytywnym efektem realizacji inwestycji jest podniesienie komfortu warunków nauki dla uczniów, jak również pracy nauczycieli. Rozbudowa budynku szkoły ma jeszcze ważny wymiar społeczny. Pozyskane dodatkowe sale lekcyjne pozwolą na wyeliminowanie dwuzmianowości prowadzenia zajęć co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów jak również efektywność ich pracy na zajęciach. Jednozmianowość prowadzonych zajęć pozwoli dzieciom rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Szkoła w Osieku nad Wisłą jest szkołą otwartą na uczniów niepełnosprawnych (w roku szkolnym 2017/2018 prowadzony będzie 1 oddział specjalny). W 2017 roku szkoła ta otrzymała ogólnopolski certyfikat jako szkoła wspierająca uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji, w ramach której zainstalowana będzie m.in. winda pozwoli uczniom niepełnosprawnym na pokonywanie barier, samodzielność i niezależność.

Korzyści dla uczniów, ich rozwoju, zdobywania umiejętności będą bardzo znaczące.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.