Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
2017-10-21

W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi skierowane są w stronę szkół i nauczycieli.

Na uroczystym spotkaniu w dniu 18 października 2017 r. wójt Andrzej Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu gminy Obrowo na ręce dyrektorów szkół, serdeczne podziękowania za codzienny trud wkładany w organizację pracy szkoły, za kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia, a także za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej, które przekładają się m.in. na imponujące sukcesy uczniów.

 

Wójt Andrzej Wieczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował nagrodami finansowymi najlepszych z najlepszych nauczycieli w 2017 r., a mianowicie:

  1. Nagrodę specjalną Wójta Gminy otrzymał Pan mgr Wojciech Świderek nauczyciel  w-f Zespołu Szkół w Dobrzejewicach za umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie ratowania życia ludzkiego.

Pozostali nagrodzeni nauczyciele:

2. Pani mgr Anita Rybińska – nauczyciel fizyki ,zajęć technicznych i rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, nagroda min. za wprowadzanie różnorodnych, adekwatnych do potrzeb uczniów metod i form pracy. Za umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi nauczycielami.

3. Pani mgr Alicja Buzuk – nauczycielka w-f, biologii i edukacji dla bezpieczeństwa ZS w Dobrzejewicach, nagroda min.za prowadzenie zajęć w sposób nowatorski , za osiąganie przez uczniów wysokich wyników sportowych (III miejsce w Powiatowym Rankingu Szkół Gimnazjalnych).

4. Pani mgr Agnieszka Betkier – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w ZS w Dobrzejewicach, nagroda min. za wzorową pracę, kreowanie twórczej i przyjaznej atmosfery, za prowadzenie zajęć otwartych i aktywizowanie środowiska rodziców.

5.  Pani mgr Magdalena Zaidlewicz – Wołoszyk – nauczycielka religii, wychowania fizycznego oraz wdż w ZS w Brzozówce.  Nagroda min. za kreatywność i otwartość , za 6 letnie  koordynowanie Szkoły z klasą 2.0-ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej przez CEO, za pomysł i koordynowanie działań prozdrowotnych. Za osiąganie we wszystkich podejmowanych działaniach wysokich wyników.

6. Pani mgr Magdalena Kosińska – nauczycielka historii, nauki o społeczeństwie oraz biblioteki w ZS w Brzozówce. Nagroda min. zapełnienie roli lidera szkolnego systemu wspierania zdolności, za wzorową pracę i trafne diagnozowanie problemów wychowawczych.

7. Pani mgr Jolanta Siewior – vi-ce dyrektor i nauczyciel  biologii w Szkole Podstawowej w Obrowie. Nagroda min. za osiąganie bardzo wysokich wyników nauczania, zdobywanie przez uczniów tytułów laureatów i finalistów w konkursach Kuratora Oświaty. Za wzór sumienności, pracowitości oraz konsekwencji.

8. Pan mgr Janusz Lewandowski – nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych. Nagroda min. za wzorową pracę , organizację zajęć w różnych instytucjach kultury, za udział uczniów w przeglądach, konkursach i festiwalach i osiąganie wysokich wyróżnień. 

9. Pani mgr Katarzyna Gołomska- Kaczmarek – nauczyciel fortepianu w PSM I Stopnia w Osieku nad Wisłą- nagroda min. za olbrzymie zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, reprezentowanie szkoły na zewnątrz w konkursach pianistycznych regionalnych i ogólnopolskich.

10. Pani mgr Hanna Kłosowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog w Szkole Podstawowej w Łążynie II, nagroda min. za wzorową pracę, wprowadzanie innowacji dydaktycznych i osiąganie wysokich wyników nauczania.

11. Pani mgr Aleksandra Nasierowska- vi-ce dyrektor i nauczycielka przedszkola w ZS w Osieku nad Wisłą, nagroda min. za wzorową pracę, za organizację i koordynację pracy przedszkola w czasie trudnych decyzji rozbudowy i remontów budynków.

12. Pani mgr Aneta Kamińska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w ZS w Osieku nad Wisłą, nagroda za wzorowa pracę, prowadzenie klasy integracyjnej i wrażliwość na drugiego człowieka.

Nie byłoby tych wspaniałych nauczycieli i wysokich wyników nauczania, bez odpowiedniego koordynowania pracy szkół i dbania o ich rozwój. O to wszystko dbają wzorowo Dyrektorzy obrowskich szkół w osobach:

  1. mgr Anna Koźlikowska – Dyrektor ZS w brzozówce
  2. mgr inz. Janusz Iwański – Dyrektor ZS w Dobrzejewicach
  3. mgr Hanna Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II
  4. mgr Artur Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie
  5. mgr Mariola Majrowska – dyrektor PSM I Stopnie w Osieku nad Wisłą
  6. mgr Katarzyna Wachowska – dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą, na której ręce Pan Wójt złożył szczególne podziękowania za wzorową i ciężką pracę w organizację nowego roku szkolnego w czasie trwającej rozbudowy szkoły.

Niech efektom wychowawczym i efektywnej współpracy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunkowi uczniów towarzyszy Państwa spełnienie zawodowe w kolejnych latach, podkreślił na zakończenie spotkania wójt Andrzej Wieczyński.

Urszula Słupczewska


 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.