Drogi

Data realizacji Nazwa zadania Wartość zadania
2010
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą
8.783,68 zł
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie zadania „ Droga 2037 Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze o długości 8,001 km”
275.560,35 zł
 1. Budowa chodnika w Głogowie i w Zębówcu przy drodze nr 10
162.118,42 zł
 1. Budowa chodnika w kierunku szkoły w Obrowie
37.196,66 zł
 1. Zapłacono nadzór inwestorski za inwestycje drogowe
24.400,00 zł
 1. Budowa dróg gminnych:

Głogowo ( ulice Łabędzia, Porzeczkowa, Jaskółcza, Krucza, Kręta, Olszynowa, Jałowcowa, Sportowa), Brzozówka (ulice Sosnowa, Lipowa, Grabowa), Szembekowo, Bartoszewo, Kazimierzewo, Silno – Listkowo, Silno za Harcówką, Osiek w kierunku Lecha, Osiek do Seweryna, Osiek p. Chmielewska, Zawały, Skrzypkowo, Sąsieczno, Kawęczyn, Obrowo- Kawęczyn, Kolonia Obrowo, Łążynek – II kolonia, Zębowo – Łążynek, Zębowo od Falkiewicza, Zębowo k/ Bogusza, Zębowo od skrzyżowania

6.541.139,59 zł
2011
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą
14.180,82 zł
          2012
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie: budowa chodnika w miejscowości Brzozówka
12.663,57 zł
 1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie na zadanie poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Złotoria – Osiek n/ Wisłą
122.541,27 zł
 1. Wykonano modernizację drogi gminnej w Łążynie II na długości 1.079 mb
459.075,69 zł
 1. Koszt remontu drogi powiatowej Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze
2.696.547,00 zł: Narodowy Fundusz (50%) - 1.348.273,00 zł Gmina Obrowo(11%) – 296.620,17 zł
 1. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (2008 r.):
143.271,29 zł
 1. Budowa chodnika w miejscowości Łążyn II
145.819,54 zł
 1. Całkowity koszt budowy chodnika w miejscowościach Brzozówka i Łążyn II
289.090.83 zł Powiat toruński: 89.188,77 Gmina Obrowo: 199.902,06
 1. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka – 110m ( 2012 r.)
25.327,14 zł
2013
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
1.527.552,00 zł
2014
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
5.279.550,00 zł
2015
 1. Wydatki ponoszone na przebudowę i remonty dróg oraz chodników gminnych, wojewódzkich i krajowych
1.886.213,00 zł
 1. bieżące utrzymanie dróg gminnych i urządzeń melioracyjnych w 2015 roku:
 2. wykonanie i odwodnień liniowych oraz utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 67.669,00 zł
 3. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 64.340,00 zł
 4. Oznakowanie dróg gminnych (znaki drogowe, lustra) – 39.137,00 zł
 5. Zakup kruszyw drogowych – 176.340,00 zł
 6. Zakup żużla – 142.501,00 zł
 7. Wydatki związane z prostowaniem ewidencji geodezyjnych dróg gminnych – 277.809,00 zł
 8. Zwalczanie śliskości – 15.654,00 zł
 9. Usługi (transport, kruszenie gruzu, koszenie poboczy, itp.) – 52.005,00 zł
 10. Remonty chodników – 29.987,00 zł
 11. Zakup i remonty wiat przystankowych – 14.020,00 zł
 12. Zakup narzędzi niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 6.871,00 zł
 13. Wydatki związane z utrzymaniem serwisowaniem i zakupem materiałów/ części eksploatacyjnych maszyn koparko-ładowarek, równiarki, samochodu służbowego, kos spalinowych, zagęszczarek, kosiarki, pił oraz traktorka –kosiarki – 60.578,00 zł
946.911,00 zł

W latach 2014-2015 zostało przebudowanych i wyremontowanych 14,5 km dróg gminnych, a w trakcie modernizacji jest ponad 17,9 km

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.