Absolutorium

Absolutorium
2017-06-01

Na sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 18 maja 2017 roku jednogłośnie podjęta została uchwała w prawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2016 rok.

Na terenie gminy realizowany jest szereg inwestycji, który stwarza dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy jak również służy poprawie warunków bytowych mieszkańców gminy.

W roku ubiegłym środki w wysokości 2,9mln.zł. przeznaczone zostały na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaś na budowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano 3,1 mln. zł. W roku 2016 realizowano również zadania dotyczące m.in. budowy chodników, oświetlenia ulicznego oraz remontu budynku urzędu gminy.

Łącznie na inwestycje wydatkowano środki w wysokości 8,5mln. zł. przy zrealizowanych wydatkach w wysokości 65,3 mln. zł.

Koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich związanych z uruchomieniem od miesiąca września 2016 roku autobusów linii MZK wyniósł 150 tys. zł.

Gmina dofinansowuje m.in. cztery przedszkola niepubliczne działające na terenie gminy, budowę oczyszczalni przydomowych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła a także dba o dobry wizerunek lokalnej społeczności.

W roku 2016 wydatki na oświatę kształtowały się na poziomie 22,7 mln. zł. na pomoc społeczną 18,1mln.zł. (w tym na realizację świadczeń wychowawczych - Program 500+ - 10,3 mln. zł.)

Wykonanie budżetu za rok 2016 pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady Gminy w Obrowie.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.